Autentické kresťanstvo 
Aktuálne a inšpirujúce bohoslužby
Formujúce vzťahy

 

Toto sú charakteristiky nášho cirkevného zboru, ktorý združuje kresťanov, ktorí sa rozhodli pre radikálne nasledovanie Ježiša Krista. Bránime sa formalizmu a zbytočným tradíciám a snažíme sa o dynamickú formu bohoslužieb, ktorý by prinášali nové podnety a odpovede pre bežný život. Sme súčasťou celoslovenského združenia zborov - Bratskej jednoty baptistov.

Joomla templates by Joomlashine