Milí priatelia, počas obmedzených možností stretávať sa kvôli pandémii COVID-19 máme možnosť stretávať sa online, prostredníctvom aplikácie ZOOM, ID: 3771191119. 

NEDEĽNÁ BOHOSLUŽBA začína vždy o 10:00, pričom prihlásiť sa môžete od 9:45.

Program bohoslužby: privítanie, uctievanie Boha piesňami, uvedenie do modlitieb a modlitby, kázeň, požehnania.

Zúčastniť sa jej môžete úplne pasívne, ale zároveň je aj dobrovoľná možnosť zapojiť sa príhovornou modlitbou, prípadne zdieľaním vlastných modlitebných potrieb. 

Bohoslužba je verejná, tešíme sa na stretnutie s Vami! 

LINK: https://us02web.zoom.us/j/3771191119

Milí priatelia,

 v uplynulých dňoch je výrazne obmedzené stretávanie na akýchkoľvek podujatiach. Stále sa však stretávate so svojimi rodinnými príslušníkmi, či niektorými priateľmi. Chceme Vás teda povzbudiť k tomu, aby ste tieto prirodzené stretávania, ktoré aj tak máte, využili aj na spoločné bohoslužby. 

Stretnite sa prosím s tými, s ktorými sa aj tak stretávate, u Vás doma. Pozvite ich, rozdajte smelo úlohy, a strávte spolu čas s Pánom. Jednoducho môžete určiť kto povie za čo sa budete modliť // kto povedie uctievanie piesňami a kto pridá povzbudenie z Biblie. Dajte priestor na prípadné svedectvá o čom kto kde zažil uplynulý týždeň Boha. Ak máte možnosť, môžete začať / pokračovať obedom. Písmo nás uisťuje, že je to dobrý a plnohodnotný spôsob bohoslužby. 
 
Na okraj.. jeden z novovznikajúcich zborov BJB v Košicicach má takéto bohoslužby pravidelne. Raz mesačne nemajú hlavné nedeľné bohoslužby, ale stretávajú sa rozdelení do niekoľkých menších spoločenstiev v domácnsotiach. 
 
 
Inšpiráciu môžete nájsť tu: 
a) povzbudenie z Božieho slova formami aktuálnych denných zamyslení. Stačí vybrať a dopovedať to, čo Vás osobne povzbudilo: 
 
b) vedenie k modlitbám: Využite tento súbor, v ktorom nájdete potrebné vedenie: Modlitby v spoločenstve.
K aktuálnym modlitebným potrebám nájdete mnoho inšpirácie tu: 
- Úrad verejného zdravotníctva
- BJB v SR: web; aktuality; facebook - mládež.
- BJB v Ružomberku: facebook page; facebook skupina /pre členov a pravidelných návštevníkov bohoslužieb/.
- Mesto Ružomberok: web; facebook.
- využitej aj spravodajské portály (Aktuality.sk, sme.sk, postoj.sk, tyzden.sk či nm.sk a podobne). 
- regionálne spravodajské portály (Ružomberok 24; Rmagazín; RK Hlas).
 
c) uctievanie spojené s piesňami
- ak nemáte doma klasické spevníky, môžete si požičať cez tel.: 0915 266 365.
- piesne, ktoré využívame počas uctievania nádjete aj s akordami napríklad tu: Spevník KLUB 4U2, Spevník Maranatha, Skvelý spevník Chvál Klenovec, Spevník Viera, Retro spevník chvál.
- ak nepovažujete spev s rodinou a priateľmi za reálny, stále môžete využiť hudbu. Vyberte piesne z youtube. ktoré sú pre vás inšpiráciou, povedzte prečo Vás oslovili a pustite ich. Stráviť čas pri 1 / 2 takýchto piesňach v modlitbe je pre rodinu dobrou chvíľou. Prípadné veselé komenty detí nebudú "problém", ale nezabudnuteľný zážitok. Jeden zo zoznamov chvál v slovenčine: SK Chvály; v češtine: CZ Chvály. Pri spustení piesne počítajte s tým, že najprv pôjde reklama ;). 

d) svedectvá - poteš ostatných na rodinnej bohoslužbe tým, že im pustíš svedectvo: 
- FireProduction - svedectvá z oblasti Ranča / Campfestu
- Godzone svedectvá
- Zoznam od Štefana Danka - kazateľ v Klenovci

e) Večera Pánova - viď nižšie
 
Ak ste doma sami, v domácej karanténe, alebo sa snažíte obmedziť styk s druhými na maximum, je možné využiť aj niektorú z pripravovaných online bohoslužieb. Ak ste však doma celá rodina, môžete si ich pozrieť neskôr. Nahradiť osobné stretnutie sa niečím čo pôjde cez TV by bola premárnená šanca
- BJB Palisády - budú online
- BJB Košice - budú online
- BJB Revúca - budú online
- CB Žilina ZaKostolom - budú online
- Klenovecký zbor - aktuálne
- BJB Vavrišovo - archív
- CB BA - archív
- BJB Viera - archív
- BJB Košice - archív
- BJB Poprad - archív
 
Usmernenie k Večeri Pánovej
- vysluhovanie Večere Pánovej v užšom kruhu rodiny a priateľov, mimo klasického spoločenstva nášho cirkevného zboru, môže vykonať každý veriaci. Každý, kto vyznáva Boha za svojho spasiteľa, je totiž aj jeho kňazom. Preto v tomto kruhu priateľov a rodiny môžete vysluhovať aj Večeru Pánovu. V spoločenstve zboru to neplatí nie z dôvodu, že by sme mali iní prístup k Bohu (kazateľ či starší by mohol k Bohu inak pristupovaťň, ale z dôvodu poriadku pri bohoslužbách, ktorý zabezpečí správne vysluhovanie Večere Pánovej. 
- buďte prosíme citliví na prípadné rozdiely vo vierouke v rámci rodiny / priateľov a tiež ich aktuálnu ne/pripravenosť prijímať Večeru Pánovu. Nezahoďte z tohto dôvodu zbytočne možnosť vysluhovať Večeru Pánovu, ale zároveň vytvorte zopár vetami otvorenú atmosféru, v ktorej bude normálne posunúť pohár s vínom a tanier s chlebom ďalej. 
- Slová ustanovenia Večere Pánovej nájdete na týchto miestach: Mt 26:26-29; Mk 14:17-25°Lk 22:7-22; Jn 13:21-30; 1 Kor 11:23-29. 
- ak chcete, aby Večeru Pánovu u Vás vysluhovali starší zboru s kazateľom, môžete zavolať tu: 0915 266 365. Jedná sa v prvom rade o možnosť pre chorých, ležiacich. Do 23. je táto možnosť počas nedele obsadená (prístupná len po 18:00). 
 
Viem, že nová situácia Vám starostí pridala, a "príprava domácej bohoslužby" sa zdá byť niečím čo situáciu ešte zhorší. V skutočnosti môže zabrať len 15 min, ak sa o úlohy podelíte a necháte sa inšpirovať priloženými materiálmi, a môže byť tým nevyhnutným časom pokoja v týchto komplikovaných dňoch. 
 
S prianím Božieho požehnania,
 
Miloš Masarik
 
Joomla templates by Joomlashine